seminaries vacatures +32 3 500 23 30

 
 

nieuws


Vereenvoudiging van de kmo-portefeuille vanaf 1 april 2016

25.03.2016

Vanaf 01/04/2016 zijn er nog 2 types subsidies binnen de kmo-portefeuille:


1. Subsidie voor advies en opleiding

2. Groeisubsidie voor ondernemingen met groeiambities1. Eén subsidie voor advies en opleiding

Vanaf 1 april 2016 worden de subsidies voor opleiding en de verschillende adviesdomeinen gegroepeerd onder één overkoepelend subsidie-instrument.
Vlaamse KMO's krijgen dan jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage voor advies en/of opleiding dat naar eigen behoefte kan ingezet worden.opleiding advies
Kleine ondernemingen steunpercentage 40%, steunplafond 10.000 euro
Middelgrote ondernemingen steunpercentage 30%, steunplafond 15.000 euro


Wie uiterlijk dinsdag 29 maart 2016 een aanvraag tot subsidie indient via het online platform van de kmo-portefeuille, kan nog genieten van 50% subsidiëring.
Wie na 1 april 2016 een aanvraag indient via het online platform, valt onder de nieuwe regels.
2. Groeisubsidie voor ondernemingen met groeiambities

Deze kmo groeisubsidie dient ertoe kmo's te steunen in hun groeitrajecten door innovatie, internationalisering of transformatie.

Voor meer informatie omtrent de specifieke voorwaarden kan u terecht op de website van het Agentschap Ondernemen: www.kmo-portefeuille.be
Uiteraard kan u ook steeds contact opnemen met ons kantoor voor verdere toelichting.