seminaries vacatures +32 3 500 23 30

 
 

algemene voorwaarden


artikel 1 - toepassing:

artikel 2 - verplichtingen van partijen:

artikel 3 – opschorting of beëindiging overeenkomst:

artikel 4 – betaling van erelonen:

artikel 5 – laattijdige betaling:

artikel 6 – beroepsaansprakelijkheid:

artikel 7 – toepasselijk recht en bevoegde instanties: